"

欢迎来到jbo电竞官网(yabovip6666.cn)全新升级娱乐网站。jbo电竞官网综合各种在线游戏于一站式的大型游戏平台,经营多年一直为大家提供安全稳定的游戏环境,jbo电竞官网致力于提供全球客户有价值的游戏,为用户提供优质服务。

 • "
  當前位置: 小升初網 > 古詩詞 > 正文

  琵琶行原文注音完整版(琵琶行拼音版完整注音)

  2019-01-08 11:07:52  來源: 小升初網     閱讀次數:
  字號:

  琵琶行原文注音.jpg

   琵琶行原文注音:

   xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。

   潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟jbo电竞官网。

   zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián jbo电竞官网。

   主人下馬客在船,舉酒欲飲無管弦。

   zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié jbo电竞官网, bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

   醉不成歡慘將別jbo电竞官网,別時茫茫江浸月。

   hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。

   忽聞水上琵琶聲jbo电竞官网,主人忘歸客不發。

   xún shēng àn wèn tán zhě shuí jbo电竞官网? pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。

   尋聲暗問彈者?琵琶聲停欲語遲。

   yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn jbo电竞官网, tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。

   移船相近邀相見,添酒回燈重開宴。

   qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。

   千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面jbo电竞官网。

   zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng jbo电竞官网, wèi chéng qǔ diào xiān yǒu qíng jbo电竞官网。

   轉軸撥弦三兩聲,未成曲調先有情。

   xián xián yǎn yì shēng shēng sì , sì sù píng shēng bù dé zhì 。

   弦弦掩抑聲聲,似訴平生不得志jbo电竞官网。

   dī méi xìn shǒu xù xù tán , shuō jìn xīn zhōng wú xiàn shì 。

   低眉信手續續彈,說盡心中無限事。

   qīng lǒng màn niǎn mǒ fù tiǎo , chū wéi 《 ní cháng 》 hòu 《 liù yāo 》

   輕攏慢捻抹復挑jbo电竞官网,初為《霓裳》后《六幺》

   dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiè qiè rú sī yǔ 。

   大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。

   cáo cáo qiè qiè cuò zá tán , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。

   嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤jbo电竞官网jbo电竞官网。

   jiàn guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yè quán liú bīng xià nán 。

   間關鶯語花底滑,幽咽泉流冰下難。

   bīng quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。

   冰泉冷澀弦凝絕jbo电竞官网,凝絕不通聲暫歇。

   bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng jbo电竞官网, cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng jbo电竞官网。

   別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。

   yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě jì tū chū dāo qiāng míng 。

   銀瓶乍破水漿迸,鐵突出刀槍鳴。

   qǔ zhōng shōu bō dāng xīn huà jbo电竞官网, sì xián yī shēng rú liè bó 。

   曲終收撥當心畫,四弦一聲如裂帛。

   dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

   東船西舫悄無言jbo电竞官网,唯見江心秋月白。

   chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn róng 。

   沉吟放撥插弦中jbo电竞官网,整頓衣起斂容jbo电竞官网。

   zì yán běn shì jīng chéng nǚ jbo电竞官网, jiā zài há má líng xià zhù 。

   自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住。

   shí sān xué dé pí pá chéng jbo电竞官网, míng shǔ jiào fáng dì yī bù 。

   十三學琵琶成,名屬教第一部jbo电竞官网。

   qǔ bà céng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù jbo电竞官网。

   曲罷曾教善才服,妝成每被秋娘妒。

   wǔ líng nián shào zhēng chán tóu jbo电竞官网, yī qǔ hóng xiāo bù zhī shù 。

   五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數。

   diàn tóu yín bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū jbo电竞官网。

   鈿頭銀篦擊節碎,血色羅裙翻酒污。

   jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。

   今年歡笑復明年,秋月春風等閑度。

   dì zǒu cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù jbo电竞官网。

   弟走從軍阿姨死,暮去朝來顏色故。

   mén qián lěng luò ān mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù jbo电竞官网。

   門前冷落鞍馬稀,老大嫁作商人婦jbo电竞官网。

   shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。

   商人重利輕別離,前月浮梁買茶去jbo电竞官网jbo电竞官网。

   qù lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán , rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。

   去來江口守空船jbo电竞官网,繞船月明江水寒。

   yè shēn hū mèng shào nián shì jbo电竞官网, mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān jbo电竞官网。

   夜深忽夢少年事,夢啼妝淚紅闌干jbo电竞官网。

   wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ chóng jī jī 。

   我聞琵琶已嘆息,又聞此語重唧唧。

   tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì céng xiāng shí !

   同是天涯淪落人,相逢何必曾相識jbo电竞官网!

   wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng jbo电竞官网。

   我從去年辭帝京,謫居臥病潯陽城。

   xún yáng dì pì wú yīn yuè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。

   潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲jbo电竞官网。

   zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。

   住近湓江地低濕jbo电竞官网,黃蘆苦竹繞宅生。

   qí jiān dàn mù wén hé wù ? dù juān tí xuè yuán āi míng 。

   其間旦暮聞何物?杜鵑啼血猿哀鳴。

   chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。

   春江花朝秋月夜jbo电竞官网,往往取酒獨傾jbo电竞官网。

   qǐ wú shān gē yǔ cūn dí ? ǒu yǎ zhāo zhā nán wéi tīng jbo电竞官网。

   豈無山歌與村笛jbo电竞官网?嘔啞嘲哳難為聽jbo电竞官网。

   jīn yè wén jūn pí pá yǔ jbo电竞官网, rú tīng xiān yuè ěr zàn míng 。

   今夜聞君琵琶語,如聽仙樂耳暫明。

   mò cí gèng zuò tán yī qǔ , wèi jūn fān zuò 《 pí pá xíng 》。

   莫辭更坐彈一曲jbo电竞官网,君翻作《琵琶行》。

   gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。

   感我此言良久立,卻坐促弦弦轉急jbo电竞官网。

   qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò chóng wén jiē yǎn qì jbo电竞官网。

   凄凄不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。

   zuò zhōng qì xià shuí zuì duō jbo电竞官网? jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

   座中泣下最多?江州司馬青衫濕。

   全文翻譯:

   秋夜我到潯陽江頭送一位歸客jbo电竞官网,冷風吹著楓葉和蘆花秋聲瑟瑟。

   我和客人下馬在船上餞別設宴,舉起酒杯要飲卻無助興的音樂。

   酒喝得不痛快更傷心將要分別,臨別時夜茫茫江水倒映著明月。

   忽聽得江面上傳來琵琶清脆聲jbo电竞官网;我忘卻了回歸客人也不想動身。

   尋著聲源探問彈琵琶的是何人?琵琶停了許久卻遲遲沒有動靜。

   我們移船靠近邀請她出來相見;叫下人添酒回燈重新擺起酒宴。

   千呼萬喚她才緩緩地走出來,懷里還抱著琵琶半遮著臉面。

   轉緊琴軸撥動琴弦試彈了幾聲;尚未成曲調那形態就非常有情。

   弦弦凄楚悲切聲音隱含著沉思;似乎在訴說著她平生的不得志;

   她低著頭隨手連續地彈個不停jbo电竞官网;用琴聲把心中無限的往事說盡。

   輕輕地攏,慢慢地捻,一會兒抹,一會兒挑。初彈《霓裳羽衣曲》接著再彈《六幺》。

   大弦渾宏悠長嘈嘈如暴風驟雨;小弦和緩幽細切切如有人私語。

   嘈嘈聲切切聲互為交錯地彈奏;就像大珠小珠一串串掉落玉盤。

   琵琶聲一會兒像花底下宛轉流暢的鳥鳴聲,一會兒又像水在冰下流動受阻艱澀低沉、嗚咽斷續的聲音。

   好像水泉冷澀琵琶聲開始凝結,凝結而不通暢聲音漸漸地中斷。

   像另有一種愁思幽恨暗暗滋生jbo电竞官网;此時悶悶無聲卻比有聲更動人。

   突然間好像銀瓶撞破水漿四濺;又好像鐵甲騎兵廝殺刀槍齊鳴。

   一曲終了她對準琴弦中心劃撥;四弦一聲轟鳴好像撕裂了布帛。

   東船西舫人們都靜悄悄地聆聽;只見江心之中映著白白秋月影jbo电竞官网。

   她沉吟著收起撥片插在琴弦中;整頓衣裳依然顯出莊重的顏容jbo电竞官网。

   她說我原是京城負有盛名的歌女;老家住在長安城東南的蝦蟆陵。

   彈奏琵琶技藝十三歲就已學成;教坊樂團第一隊中列有我姓名。

   每曲彈罷都令藝術大師們嘆服jbo电竞官网;每次妝成都被同行歌妓們嫉妒jbo电竞官网。

   京都豪富子弟爭先恐后來獻彩jbo电竞官网;彈完一曲收來的紅綃不知其數。

   鈿頭銀篦打節拍常常斷裂粉碎;紅色羅裙被酒漬染污也不后悔。

   年復一年都在歡笑打鬧中度過;秋去春來美好的時光白白消磨。

   兄弟從軍姊妹死家道已經破??;暮去朝來我也漸漸地年老色衰。

   門前車馬減少光顧者落落稀??jbo电竞官网;青春已逝我只得嫁給商人為妻。

   商人重利不重情常常輕易別離;上個月他去浮梁做茶葉的生意。

   他去了留下我在江口孤守空船;秋月與我作伴繞艙的秋水凄寒jbo电竞官网。

   更深夜闌常夢少年時作樂狂歡;夢中哭醒涕淚縱橫污損了粉顏jbo电竞官网。

   我聽琵琶的悲泣早已搖頭嘆息;又聽到她這番訴說更叫我悲凄。

   我們倆同是天涯淪落的可悲人;今日相逢何必問是否曾經相識!

   自從去年我離開繁華長安京城;被貶居住在潯陽江畔常常臥病。

   潯陽這地方荒涼偏僻沒有音樂;一年到頭聽不到管弦的樂器聲。

   住在湓江這個低洼潮濕的地方;第宅周圍黃蘆和苦竹繚繞叢生。

   在這里早晚能聽到的是什么呢?盡是杜鵑猿猴那些悲凄的哀鳴。

   春江花朝秋江月夜那樣好光景;也無可奈何常常取酒獨酌獨飲。

   難道這里就沒有山歌和村笛嗎?只是那音調嘶啞粗澀實在難聽。

   今晚我聽你彈奏琵琶訴說衷情,就像聽到仙樂眼也亮來耳也明。

   請你不要推辭坐下來再彈一曲;我要為你創作一首新詩《琵琶行》。

   被我的話所感動她站立了好久jbo电竞官网;回身坐下再轉緊琴弦撥出急聲。

   凄凄切切不再像剛才那種聲音jbo电竞官网;在座的人重聽都掩面哭泣不停。

   要問在座之中誰流的眼淚最多?我江州司馬淚水濕透青衫衣襟jbo电竞官网!

  jbo电竞官网